Jens Kresten Elkjær

Folkeskolelærer

Tømrerlærling