Vedrørende betaling af håndværker

Naturgas, Naturgasfyr, gas, installation, reparation, service og eftersyn, Lygas ikke et firma som jeg vil bruger mere eller anbefale til andre.

 

Sagens indhold

Følgende drejer sig om en regning, som jeg ikke mener jeg skal betale, da regning efter min mening er en reklamationssag.

 

Tekniker besøg

I august måned begyndte mit naturgasfyr at varme det varme vand op til næsten 100 grader. Jeg kontaktede da Lygas i september måned. Vi aftalte at der ville komme en tekniker den 28.9.2006 for at reparerer naturgasfyret. Han reparerede fyret og installerede en ekstra ekspansion da dette ville være godt for anlægget. Desuden foretog han et eftersyn gasfyret.

Allerede den samme aften var den gal med naturgasfyret igen. Fremløbstemperaturen var atter op på næsten 100 grader.

Jeg fejlmeldte ikke umiddelbart naturgasfyret til Lygas, men ventede ca. 1 ugers tid. Jeg aftalte her at der skulle komme en tekniker den 16.10.2006.

Det var en anden tekniker som mødte op. Han fik at vide at der havde været en før for at se på fyret. Han så også på fejlrapporten fra den tidligere tekniker. Han foretog nogle af de samme ting som den tidligere tekniker og desuden afmonterede han også 3 ledninger til rum-termostaten i stuen. Han fortalte også at naturgasfyret var så gammelt at han foreslog at jeg købte et nyt. Også efter dette tekniker besøg var fremløbstemperaturen oppe på næsten 100 grader om aftenen.

Jeg kontaktede da igen Lygas og fortalte at jeg ville skifte naturgasfyret ud, da den igen var gal med fremløbstemperaturen.

 

Faktura

I starten af December måned modtog jeg en Faktura for tekniker besøg nummer 2. Det undrede mig at jeg først modtager Faktura nummer 2, men jeg betalte denne Faktura, da jeg regnede med at denne ville blive modregnet i Fakturaen fra første tekniker besøg. Her i uge 3 modtager jeg så Faktura nummer 1 hvor jeg ser at Faktura nummer 2 ikke er modregnet. Jeg skriver derfor en mail til Lygas, for at oplyse dem om, at jeg mener at jeg ikke skal betale for det andet tekniker besøg da dette må være en reklamationssag. Fredag den 26 forsøger de flere gange at ringe til min søns telefon. Der blev også ringet 2 gange på min, men den kunne jeg ikke tage da jeg var ved at blive ekspederet på apoteket. Om aftenen skriver jeg en mail til dem, hvor jeg beder dem skrive en mail til mig vedrørende Fakturaerne. Jeg har endnu ikke hørt fra dem.

 

Konklusion

Jeg henvender mig til jer, da jeg mener jeg ikke skal betale faktura nummer 2. Dennes forfaldsdato er desuden den 2.2.2007, så her er jeg også i tvivl hvad jeg skal foretage mig.

Grunden til at jeg ikke mener jeg skal betale regning nummer 2, er at jeg tilkaldte ham grundet den første tekniker ikke fik løst problemet med fyret, desuden foretog den anden tekniker stort set det samme som den første. Den første tekniker foretog endda også et eftersyn af gasfyret.

NB. Jeg har i dag fået skiftet naturgasfyret. Til dette måtte jeg finde et andet selskab da Lygas ikke opsætter nye naturgasfyr men kun efterser og reparere.

 

De fire sidste sider i dette dokument indeholder fejlrapporter og Faktura

 

Seneste nyt pr. 30.1.2007

Jeg har netop modtaget en mail fra Lygas med følgende indhold:

 

 

Virum den 30. januar 2006.

Vedr. reklamation over faktura 75904.

Til Deres orientering, kan vi fortællle Dem at denne faktura intet har med

første besøg at gøre.

Vores montør afmonterede defekt rumføler samt udskiftede defekt fremløbssensor.

Dette havde ikke noget at gøre med det første besøg, her var det retursensor der

blev udskiftet og ikke fremløbsføler, da denne ikke fejlede noget..

Derfor fastholder vi at begge fakturaer skal betales.

 

Dette til Deres orientering.

 

Med venlig hilsen

Lygas A/S

Kim Ovdal

 

 

Lygas nævner 2 ting som ikke blev foretaget under det første besøg.

Det fremgår ikke af regning 1 om det er fremløbs- eller retur-termostaten som er blevet udskiftet. Desuden må den første tekniker have overset at returtermostaten også var ødelagt da gasfyret allerede samme dag havde en fremløbstemperatur på næsten 100 grader. Det vil sige at jeg skal betale for dobbelt fremmøde, selv om andet besøg efter min menig er en reklamationssag.

 

 

Jeg ser frem til at høre fra jer om der er rimeligt at jeg skal betale for regning nummer 2; og hvis ikke så vil jeg meget gerne have taget sagen op.

 

 

 

MVH

Kristian Elkiær

S. Willumsensvej 6

2800 Kgs Lyngby

 


 

Første besøg


 


 

Andet besøg


 


Regning fra det første besøg

 


 


 

Regning fra det andet besøg